İmplant müalicəsində risk varmı?

İmplant müalicəsində də digər bütün tibb sahələrində olduğu kimi risklər var.
Lakin bu risklərin ən az səviyyəyə endirilməsi implantasiya edəcək həkimin,
implant planlamasına başlamadan əvvəl pasiyentə tətbiq edəcəyi detallı bir
müayinə ilə mümkündür.

Bu detallı müayinəyə kliniki və radioloji araşdırma,
sistemik xəstəlik və ya ağıziçi hər hansı problemin olub-olmamağı və s. aiddir.