Ağız duşları

Ağız duşlarını qarqaralarla qarşıdırmaq lazım deyil. Bir çox adamın ağız duşları haqqında
məlumatlarının olmadığını düşünürəm. Bunlar tamamilə elektriklə işləyən cihazlardır. Bir növ
diş iplərinin alternativləridir. Bu cihazlar nizamlanmış təzyiqli su ilə dişləri təmizləmək üçün


istifadə edilən alətlərdir. Üzərində olan su yerinə su dolduraraq istədiyiniz təzyiqi təyin etdikdən
sonra alətin uc hissəsindən çıxan təzyiqli suyun gücü ilə dişlərinizin arasında yığılmış yemək
qalıqlarını təmizləyə bilərsiniz.