VİNİR DİŞLƏR

Vinir diş daha əvvəl keramik edilməmiş sağlam bir dişin üzərində istənilən rəngli
və istənilən formadakı bəzi kimyəvi maddələrlə yapışdırılan (taxma dırnaq kimi və
sairə) incə keramikalı keramikalardır. Vinirlərin işıq keçiriciliyi yüksək səviyyədədir.
Vinir diş qarışıq və təbii görünüşə sahib olan estetik stomatologiya texnikasıdır.
Vinir dişlərin qoyulması zamanı dişi yonmaq lazım olur. Pasientin dişləri öndə
meyillidirsə, dişləri az miqdarda yonmaq lazım ola bilər.


Vinir dişlər turşu və rəng dəyişikliyinə səbəb olacaq maddələrdən dişin mina
qatını qoruyur.
Vinir dişlər kimlərə tətbiq edilir?
 Ön dişləri aralı olan şəxslərə
 Dişlərində qırıq və ya çat olan şəxslərə
 Ön dişlərində hiss ediləcək dərəcədə çürük olan şəxslərə
 Dişlərində dişin ağardılması prosesi ilə aradan qaldırıla bilməyən rəng dəyişikliyi
olan şəxslərə