Üst çənədə tək diş əksikliyi və implant tətbiqi

Ön nahiyyədə meydana gələn diş əksikliyi ən az digər nahiyyələr qədər önəmli və
estetik ehtiyacların pik səviyyədə olduğu bölgədir. Bu bölgədə qonşu iki dişin
aşındırılması xüsusi vəziyyətlər xaric qəbul edilməyən bir haldır.

Bu səbəbdən tək
diş əksikliyinin yaşandığı bu cür nahiyyələrdə tək bir implant tətbiq etmək
kifayətdir. Dişətinin estetik tərəfinə diqqət edilərək yerləşdirilən implant və
implantüstü protez tam bir uğur sayılır.