Üst çənədə birdən çox diş əksikliyi

Birdən çox diş əksikliyində implant diş müalicəsi bizə mükəmməl müalicə
alternativi təqdim edir. Bu müalicə tamamilə sabit olan pasiyent üçün kifayət
qədər komfortlu bir seçimdir. İmplant vasitəsilə diş əksikliyi aradan qaldırıldığında
implantasiya edilən sahənin ətraf toxumalarına heç bir zərər dəymir. Tamamilə
ətraf dişlərdən müstəqil olaraq tətbiq edilən implant, alternativ olan digər
müalicələrdən daha uğurludur.

Çünki digər müalicə üsullarında ya ətraf dişlər
aşınır, ya da ətraf toxumalardan dəstək alınır. Ona görə də digər müalicə üsulları
implantasiyaya görə daha asan kimi görünsə də uzun müddətli uğuruna görə
implantasiya daha üstündür. Bundan başqa, üst çənədə sahəyə tətbiq ediləcək
hərəkətli protezin damaq səthinə dəyəcək hissələri pasiyentlərdə
ürəkbulanmalarına səbəb olur.