İmplantın hansı növləri var?

İmplant diş müalicəsi kəşfindən bəri müxtəlif növ implantlar istehsal edilmişdir.
İmplant növləri formaca bir-birinə oxşayır. İmplantların adətən bir-birindən
fərqləndiyi məqam implantların titan səthlərində edilən fərqliliklərdir.

İmplantın
səth xüsusiyyətləri nə qədər inkişaf etmiş olarsa, sümük toxuması ilə implantın
səthi arasındakı tutunma bir o qədər yaxşı olar. Bu biz həkimlərin implant
seçiminə təsir edir.