İmplantasiyadan sonra qanama ola bilərmi?

İmplant əməliyyatından sonra ola biləcək qanama pasiyentlərin çox çəkindiyi bir
haldır.

Lakin düzgün qaydada aparılmış implantasiya əməliyyatında əgər sistemik
xəstəliklər yoxdursa, qorxulu səviyyədə qanama ola bilməz.