İmplant dişlər estetik görünürmü?

İmplant diş müalicəsinin ən əhəmiyyətli hissələrindən biri də şübhəsiz ki, implant
dişin estetik görünüşüdür. İmplant diş müalicəsindən sonra tətbiq ediləcək protez,
istər rəng, istər forma, istər parlaqlıq baxımından qonşu dişlərlə eyni olmalıdır ki,
estetik görünsün. Bu xüsusiyyətlərlə yanaşı ən az bunlar qədər implantın uğurlu
olmasına təsir edən digər faktor isə implantı əhatə edən dişəti toxumasının, qonşu
dişlərin dişəti toxuması ilə bənzər olmasıdır.

Bu xüsusiyyətinə görə uğursuz olan
implant estetik görünə bilməz. Ona görə də bəzi hallarda dişəti estetikasını təmin
etmək üçün özəl dişəti əməliyyatları da edilir. Estetik görünüş bir çox fərqli
parçaların birlikdə olması ilə yaranır. Ona görə də hər parçada optimal səviyyəni
qorumaq implant üçün əvəzedilməzdir.