Dil təmizləyiciləri

Dilimizin səthi də əslində yemək qalıqlarını özündə saxlaya biləcək bir quruluşa sahibdir.
Dilimizin səthini də nizamlı olaraq təmizləmək, ağız qoxusunun qarşısını almaq üçün effektiv
vasitələrdən biridir.

Dil təmizləyicilərinin istifadəsi də olduqca asandır. Xüsusi layihələndirilmiş
uc hissəsi ilə dilimizin üzərini sürtərək təmizləyə bilərsiniz.