Alt çənədə birdən çox diş əksikliyi

Birdən çox diş əksikliyində implant diş müalicəsi bizim üçün mükəmməl müalicə
üsuludur. Bu müalicə tamamilə sabit olan xəstə üçün çox komfortlu müalicədir?.
İmplant müalicəsində implant edilən nahiyyələrə heç bir zərər verilmir. Digər
dişlərdən müstəqil formada tətbiq edilən implant, alternativ müalicə üsullarından
daha çox uğurludur.


Alternativi olan bir çox müalicə üsulu ya ətrafdakı dişləri aşındırır, ya da ətraf
toxumalardan bir şəkildə dəstək alır. Buna görə implant müalicə üsulunda
alternativ müalicələr ilk addımda bizə daha asan kimi görünsə də uzun müddətli
zaman ərzində daha az uğurludurlar.